วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนยโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2562

1. การออกนิเทศโรงเรียน ควรทำเป็นงานประจำ  ไม่ใช่เป็นกิจกรรม
2. กำหนดการออกนิเทศ ไม่ควรตรงกับช่วงที่มีการสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น